Kurumsal

Temel Etik ve Değerler

 • Etkili Ve Kaliteli Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunmak
 • Nitelikli Sağlık Elemanı Yetiştirmek
 • Hasta Memnuniyetini Sağlamak
 • Personelin İş Memnuniyetini Sağlamak
 • Yetkinlik ve Verimlilik
 • Toplumsal Sorumluluk Bilinci (Afet, Kaza V.B. Acil Durumlarda Acil Sağlık Hizmetine Hazır Olmak)
 • Sürekli İyileştirme
 • Etik Değerlere Bağlı Olmak
 • Çevre Bilinci( Hastanenin Bulunduğu Bölgenin Çevre Yapısını Ve Bitki Florasına Zarar Vermemek Hatta Korumak)
 • Takım Bilinci ve Disiplin
 • Evrensellik
 • Şeffaflık
 • Hesap Verilebilirlik
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin