Kurumsal

Organizasyon Yapısı

1. AMAÇ
Merkezde kurumsal iletişim faaliyetlerinin kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

2. KAPSAM
Merkezimizdeki tüm birimleri kapsar.

3. TANIM
TKKY:Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
KHK: Kanun Hükmünde Kararname

4. SORUMLULUK
Merkezimizde görev yapan tüm akademik ve idari personel sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1.Dikey ve Yatay Koordinasyon ve Entegrasyon Noktaları:

5.1.1.Merkezimizin organizasyon yapısı KKU.YD.02 Organizasyon Şemasında belirtilmiş olup en üst basamağında Merkez Müdürü vardır. Merkez Müdürü Rektöre dikey olarak bağlıdır.

5.1.2. Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu yatay olarak Merkez Müdürü ile yatay olarak bağlıdır.

5.1.3. Merkezimizde iki adet Merkez Müdür Yardımcısı bulunmakta ve dikey olarak Merkez Müdürüne bağlıdır.

5.1.4. İdari-Mali İşler Müdürü Merkez Müdürüne dikey olarak bağlıdır.

5.1.5. İdari-Mali İşler Müdür Yardımcısı dikey olarak İdari-Mali İşler Müdürüne bağlıdır.

Başhekime dikey olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.

 • İdari Mali Hizmetler Müdürü
 • Merkez Müdür Yardımcıları
 • Kalite Birimi
 • Hasta Hakları Kurulu

Başhekime dikey olarak birbirleri ile yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.

 • Merkez Müdür Yardımcıları
 • İdari Mali Hizmetler Müdürü

Merkez Müdür Yardımcılarına dikey olarak bağlı olan birimler aşağıdaki gibidir.

 • Fatura İnceleme
 • Ek Ödeme İnceleme Birimi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Taşınır Kayıt ve Depo
 • Basın ve Halkla İlişkiler
 • Atık Yönetimi
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi
 • Sterilizasyon
 • Klinik Hizmetlerin yürütülmesi

İdari Mali Hizmetler Müdürüne dikey olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.

 • Faturalama Birimi
 • TKKY
 • Teknik Hizmetler
 • Satın alma Birimi
 • Hasta Kabul Birimleri
 • Personel Özlük / Yazı İşleri / Evrak Kayıt Birimi
 • Temizlik Hizmetleri
 • Sterilizasyon Hizmetleri
 • Atık Yönetimi
 • Vezne
 • Veri Giriş Hizmetleri

 İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısına dikey olarak bağlı, birbirlerine yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.

 • Personel Özlük / Yazı İşleri / Evrak Kayıt
 • Satın alma birimi
 • TKKY / Ayniyat Depo
 • Fatura Birimi
 • Teknik Hizmetler
 • Hasta Kabul Birimleri
 • Temizlik Hizmetleri
 • Sterilizasyon Hizmetleri
 • Radyoloji Teknikerleri
 • Klinik Yardımcıları
 • Tahakkuk Birimi
 • Atık Sorumlusu
 • Vezne

5.2.Sorumluluk ve İlişkiler:

5.2.1 Her biriminin asil ve yedek sorumluları kendi birim amirleri tarafından belirlenmiş olup ihtiyaç olması halinde Merkez Müdürü oluru ile resmi olarak yazılıp kişilere tebliğ edilir.

5.2.2 Görevlendirmeler ihtiyaca göre revize edilip yeni görevlendirmeler yapılmaktadır.

5.3.Yetki Devri:

Belirlenen yetki devirleri şu şekildedir;

5.3.1. Merkez Müdürü, Rektörlük Makamının bilgisi ve yetkisi dahilinde Merkez Müdür Yardımcısına,

5.3.2. İdari-Mali İşler Müdürü Fakülte Sekreterine ya da İdari Mali İşler Müdür Yardımcısına,

5.3.3. Kalite Yönetim Direktörü yönetimin uygun gördüğü kıdemli çalışana,

5.3.4. Komite / komisyon / ekip başkanı başkan yardımcısına, başkan yardımcısı üyeye,

5.3.5. Birim sorumlusu yönetimin uygun gördüğü kıdemli çalışana,

5.3.6. Birim personeli yönetimin uygun gördüğü diğer birim personeline,

5.3.7. Diş klinik yardımcıları, destek personeller, güvenlik personelleri yönetimin uygun gördüğü diğer personele,

5.3.8. Güvenlik amiri güvenlik görevlisine,

5.3.9. Atık sorumlusu, enfeksiyon sorumlu hemşiresi, sterilizasyon sorumlusu, eğitim hemşiresi yönetimin uygun gördüğü kıdemli çalışana yetki devri yapmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin