Kurumsal
Tarihçe

Tarihçe

14.09.2012 tarih ve 28411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği” ile Merkezimiz Sağlık Bilimleri yeni ismi ile İbn-i Sina Kampusünde bulunan  Tıp Fakültesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümleri

  1. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Kliniği
  2. Endodonti &Restoratif Diş Hastalıkları ve Tedavisi Kliniği
  3. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği
  4. Ortodonti Kliniği
  5. Pedodonti Kliniği
  6. Periodontoloji Kliniği
  7. Protetik Diş Tedavisi Kliniği
  8. Endodonti Kliniği

2014 yılı Şubat ayı içinde merkezimizin yaklaşık 9000 m² olan yeni binasına taşınmıştır. Yeni binada 52 diş üniti ile hizmet vermeye başlayan Merkezimiz yapılan yeni alımlarla diş üniti sayısını 2016 yıl sonu itibari ile 104’e çıkarmıştır. Kliniklerde hizmet veren  akademik kadro ise 2016 yılı sonu itibariyle  1 Profesör, 5 Doçent, 18 Yardımcı Doçent ve 39 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 63 akademik personelden oluşmaktadır

Zonguldak ve çevresinde bir ilk olan ve baş-boyun bölgesinde oluşumların radyografik görüntülerinin 3 boyutlu olarak elde edilebildiği gerektiğinde kesitler alınarak cerrahi, ortodontik ve protetik tedavi planlamalarının yapılabildiği dental volümetrik tomoğrafi cihazı merkezimizde hizmete girmiştir. Bu ileri görüntüleme tekniğine sahip tomoğrafi cihazı ile hastaların daha az radyasyon ile daha yüksek çözünürlükte görüntüleri daha kısa sürede alınabilmektedir. Ayrıca bu cihaz ile elde edilebilen görüntüler ile hastalarımızın implant planlamaları sanal ortamda özel medikal monitorler kullanılarak hazırlanabilmekte ve böylece ameliyat öncesi milimetrik değerlendirmeler ile komplikasyonların oluşması önlenmektedir. Dental volümetrik tomografi cihazı ile elde edilen planlamalar 3 boyutlu radyoğrafik değerlendirmeler CD ortamına kaydedilerek yalnızca merkezimizde değil diğer sağlık kuruluşları ve serbest diş hekimlerine de gönderilebilmektedir.

2014 yılında genel anestezi ve sedasyon ile diş tedavilerinin gerçekleştirilebileceği tam donanımlı bir ameliyathane cihaz ve donanımlarının temini tamamlanarak bölgemize hizmet vermeye hazır hale getirilmiş ve 2015 ağustos ayı itibari ile Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Diş Hekimliği Fakültesinde göreve başlaması ile birlikte Batı Karadeniz Bölgesinde koopere olamayan çocuk ve engelli hastalara sedasyon ve genel anestezi altında ağız ve diş sağlığı hizmeti veren tek üçüncü basamak ağız ve diş sağlığı merkezidir.

BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenen proje kapsamında 200000 TL hibe bütçesi olan proje gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında Türkiye’de ilk defa sol elini dominant kullanan  hekim ve stajyer öğrencilerinin sağlık hizmeti ve eğitim kalitesinin geliştirilmesini sağlayan 7 adet özel diş ünitinin temini gerçekleştirilerek tüm kliniklerde hizmete alınmıştır.

Ortodonti kliniğinde hizmet vermeye başlayan 3 boyutlu ağız içi tarayıcı sayesinde hem çocuk hem de yetişkin hastalarımız için geleneksel ağız içi kaşık ve ölçü malzemeleri ile ölçü almadan tüm teşhis ve tedavi planlamaları yapılarak konfor ve tedavi kalitesinin artırılması sağlanmıştır.

Anabilim dalları kliniklerinde görev yapmakta olan öğretim üyelerimizden gelen görüşler ve hasta ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla öğretim üyelerimiz çoğunluğunun katılımı ile 2014 yılı itibari ile mesai dışı tedavi hizmetleri başlamıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin