Klinikler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği, merkezimize başvuran hastalarımızı ilk olarak karşıladığımız; teşhis ve tedavi planlamalarının yapıldığı kliniktir.

Merkezimize gelen hastalarımız şikayetleri doğrultusunda tedavilerine başlanmadan önce Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi kliniğinde alanında uzman dişhekimi tarafından muayene edilerek gerek görüldüğü takdirde radyografları alınmak üzere radyoloji ünitesine yönlendirilirler.

MUAYENE VE DOĞRU TEŞHİSİN ÖNEMİ

Başvuran hastaların ilk muayenelerinde öncelikle sistemik hastalıkları olup olmadığı ve sağlıklı bir anamnezi (tıbbi özgeçmişi) ve geçirdiği rahatsızlıkları öğrenilir.

Sistemik rahatsızlığı olan hastalarımızın tedavileri esnasında herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşmamaları açısından ilk muayene ciddiye alınması gereken önemli bir konudur.

Bu muayene esnasında alınan bilgiler doğrultusunda hastalarımızın sağlık durumlarına uygun olarak tedavi planlaması ve kullanılacak ilaçlar seçilir.

Hastalarımıza öngörülen tedavi planlaması, çeşitliliği, avantaj ve dezavantajları detaylı olarak anlatılır.

Doğru teşhislere yönelten detaylı bir muayene ve tedavi planı yapılarak başlanan tedaviler başarı ile sonuçlandırılır ve uzun ömürlü olur; böylece sağlık, zaman ve ekonomik kayıplardan kaçınılmış olur.

Radyoloji kliniğinde çekilen radyografiler fakültemizdeki kliniklerde moniterize edilecek şekilde dijital ağ ve hasta takip programı mevcuttur.

MUAYENE OLURKEN VE RADYOGRAF ÇEKTİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Muayene esnasında;

Sorulan sorular doğru bir şekilde yanıtlanmalı, tedavi ve hasta sağlığını zora sokmamak için eksik bilgi verilmemelidir.

Radyoloji Kliniğinde;

Film çekiminden önce baş ve boyun bölgesindeki tüm metal takılar (gözlük, işitme cihazı, toka, küpe, hızma, piercing, kolye vb) çıkartılmalıdır.

Varsa hareketli protezler ağızdan çıkartılmalıdır.

HAMİLE veya HAMİLELİK ŞÜPHESİ OLDUĞU DURUMLAR

Diş hekimliğinde, özellikle fakültemizde kullanılan en son teknoloji ürünü radyografi cihazlarının yaydığı radyasyon miktarı çok düşük olup insan sağlığını tehdit edecek seviyede olmamasına karşın, özellikle hamileler ve hamilelik şüphesi olanlardan, acil tıbbi gereksinimler ve doktor talebi dışında radyografi alınmaz.

Gerekiyorsa ilgili personele başvurularak radyoloji kliniğine kurşun önlük giymeden girilmemelidir

Hekim Kadromuz:

  • Dr.Öğr.Üyesi Murat İÇEN (Anablim Dalı Başkanı)
  • Dr.Öğr.Üyesi Gediz GEDUK
  • Arş.Gör. Çiğdem ŞEKER
  • Arş.Gör. Hatice BİLTEKİN 

Sağlık Teknik Personeli:

  • Enes KOZAN (Sağlık Teknisyeni)

Klinik Personeli:

  • İstemihan KUMUK (Sekreter)
  • Yavuz GÜN

Klinik Tel: 0 (372) 261 35 34

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin