İş Akış Süreçleri

İdari İş Akış Süreçleri

* DMO Alımları İçin İş Akış Şeması 

* Giden Evrak İş Akış Süreci 

* Gelen Evrak İş Akış Süreci 

* Satın Alma Birimi İhale İş Akış Süreci 

* Taşınır Kayıt Yıl Sonu İşlemleri  

* Taşınır Mal ve Malzemenin Teslim Alma ve Teslim Etme İş Akış Süreci 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin